سپهر ترابی

سپهر علاوه‌بر اینکه مدیر مسئول مجله‌ی محبوب بازی‌نامه‌ست، یکی از مجری‌های خوبیه که قراره تو رویداد هایپرکات، شما رو در کنار سایر سخنران‌های هایپرکات همراهی کنه. ;)