رضا حیدری‌نسب

رضا همونیه که همیشه پشت دوربین ویدئوهای زومجیه و تأثیر زیادی روی بخش ویدئوی زومجی داره. رضا قراره تو رویداد هایپرکات درباره‌ی این موضوع که آیا استفاده از شیوه‌های ترند تصویربرداری و تدوین صحیحه یا نه، در چه زمانی و به چه صورتی ازشون استفاده کنیم تا محتوای ویدئویی بدیعی تولید کنیم صحبت کنه.