زی‌زی سلیمی

زی‌زی هم تولیدکننده محتوای ویدئوییه، هم ویدئوگرافر و به‌عنوان کسی که فرمت ویدئو رو حرفه‌ای دنبال کرده، حرف‌های زیادی برای گفتن داره. زی‌زی قراره بهمون تو رویداد هایپرکات درباره‌ی ایده صحبت کنه و از تجربیات خودش درباره‌ی پیدا کردن ایده برای محتواهای ویدئویی توضیح بده.