محمدامین صدقی

امین چند سالیه که کار محتوا انجام میده و تجربیات گوناگونی از فرمت‌های مخلف محتوا و شیوه‌های متفاوت کسب درآمد داره. امین درحال حاضر مدیر محتوای هلدینگ پارسه و سردبیر رسانه کارو تکه و قراره برامون تو رویداد هایپرکات شرح بده چه مسیری برای کسب درآمد از طریق تولید محتوا، مناسب‌تره.