امیر خرم‌نژاد

خیلی از اوقات موضوعی که مجری تصمیم داره به مخاطب برسونه، با چیزی که ممکنه مخاطب برداشت کنه خیلی متفاوت باشه. امیر همونیه که بیشتر وقتا تو دیجیاتو پشت دوربینه و سیستمه و قراره تو رویداد هایپرکات راجع‌به این موضوع صحبت کنه که یه تصویربردار و یک تدوینگر، چطور می‌تونه مفهومی رو که مجری تصمیم داره برسونه به‌شکل ایده‌ئالی به صمع بیننده برسونه.