کوروش چایچی

کوروش دبیر بخش ویدئوی دیجیاتوـه و تمام جزئیات بخش ویدئوی رسانه دیجیاتو رو پیش میبره. کوروش قراره برامون تو رویداد هایپرکات راجع‌به مخاطب صحبت کنه و بهمون توضیح بده که چطور می‌تونیم با شناخت مخاطب، ویدئوهای بهتری رو بهشون برسونیم.